Songwriting

 

We komen samen en onder het genot van koffie/thee met iets lekkers overleg om een kader te scheppen waarbinnen we aan de slag gaan. Met de resultaten daarvan worden taken verdeeld. In groepjes worden de intenties uitgewerkt in teksten.

 

†De teksten worden gepresenteerd en waar nodig aangepast om tot een geheel te komen. De volgende stap is een melodie of misschien alleen een ritme.

 

Een koorrepetitie onder vakkundige leiding en dan uitvoerenÖ.en opnemen natuurlijk!!

 

Duur van de workshop is minimaal vier uur. Prijzen in overleg.